Şartlar ve koşullar

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi ile müşteri arasında sanal ortamda yapılan satış sözleşmesidir.


Madde - 1

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının alıcıya sattığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dur; mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar.


Makale 2

Satıcı bilgisi

Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi

Adres: Meclis Ferko İmza Binası, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 175/7 34330, Şişli İSTANBUL

Telefon: +90 212 932 82 57

E-posta: info@kaocollection.com

Web sitesi: www.kaocollection.com


Madde - 3

alıcı bilgisi

Tüm Alıcılar: Akkoca Mimarlık Anonim Şirketi'nin e-ticaret mağazası www.kaocollection.com'dan alışveriş yapan tüm alıcılar (bundan böyle alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).


Madde - 4

Sözleşme Konusu ve Ürün Bilgileri:

Mal/ürün veya hizmetler; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış fiyatı ve ödeme şekli sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya haber verilmeden değişebilir.


Madde - 5

Genel Hükümler:

Alıcı, sitede işbu sözleşmeyi kabul etmeden ve hem siparişi hem de ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden önce sitenin ilgili sayfa/bölümlerinde yer alan genel özel açıklamaların tümünü görüp inceleyerek aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olduğunu teyit eder.

Sözleşme konusu ürün, teslimat yerinin uzaklığına bağlı olarak, ön bilgilerde belirtilen süre içerisinde (yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydıyla) alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. her ürün için alıcının ikamet ettiği yer. Sözleşme konusu ürün, alıcı dışında bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

Ürünün teslim edilebilmesi için elektronik ortamda onaylanması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde satıcı, ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisi veya belirtilen kişi veya kuruluşa ürün teslim edilir. Satış sözleşmesinde belirtilen ürünü 3 iş günü içerisinde satıcıya geri göndermeniz gerekmektedir. Böyle bir durumda kargo masrafları alıcıya aittir.

Satıcı, mücbir sebepler veya taşımayı engelleyen hava koşulları, taşımanın kesintiye uğraması gibi olağanüstü haller nedeniyle ürünü zamanında teslim edemezse, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engel ortadan kalkıncaya kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi durumunda satıcı, 7 gün içerisinde kredi kartı fişini iptal ederek ilgili tutarı alıcının hesabına iade etmeye çalışır ve işlem alıcıya e-posta yoluyla bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcıya ve/veya alıcının teslim edilmesini istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilen ürünlerin ayıplı veya hasarlı olması halinde, ilgili ürün veya ürünler teslim alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde satıcıya teslim edilmelidir. garanti koşulları dahilinde gerekli onarımın veya değişimin gerçekleştirilmesi amacıyla alıcı tarafından. Bu durumda kargo masrafları satıcıya aittir. Ancak 7 günlük sürenin dolması halinde alıcı, teslim aldığı ürünü ilgili servise götürmek zorundadır.


Madde - 6

Vazgeçme hakkı:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümlerine uygun kullanılmamış olması ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde satış faturası aslı ve kargo teslim tutanağı fotokopisinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içerisinde satıcı, ürün bedelinin alıcının kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan satıcı sorumlu tutulamaz.

Satış faturası aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve/veya diğer yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli alıcıya aittir. İnternet sitesinde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmesi halinde, alıcı ürünü bulunduğu ilçe içindeki bir şubeden gönderebilir, bu durumda alıcıdan herhangi bir masraf alınmayacaktır. Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı ve standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Faturası kurum (tüzel kişi) adına kesilen siparişlerin iadeleri, iade faturası kesilmediği sürece kabul edilmeyecektir.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, alıcıya özel üretilen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilen yazılım ve programlar, çabuk bozulan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Alıcı, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlerde cayma hakkını kullanamaz.

Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde alıcı, cayma süresi içinde malı kanunen kullanım talimatlarına uygun kullanmakla yükümlüdür. Buna göre ürünün talimatlara uygun kullanılmaması sebebiyle değişiklik veya bozulma olması durumunda alıcı cayma hakkını kaybedebilir. Satıcı tarafından kabul edilmesi halinde iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma oranında indirim yapılabilir.

 

Madde - 7

Yetkili mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Satıcı kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi elektronik ortamdaki kayıtlar dahil) bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder; Her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan davalarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Bu kapsamda alıcı, kendisinin veya satıcının yerleşim yerindeki hakem heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir.

Alıcı, işbu sözleşmede yazılı tüm koşul ve açıklamaları ve kendisine ulaşan sipariş formunu okuduğunu, satış koşullarını ve diğer tüm ön bilgileri inceleyerek eksiksiz olarak kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.